reede, 25. september 2009

Meeleavaldajate naeruvääristamine näitab rumalust!Järgmine minu lugu on kirjutatud Delfi neljapäevase juhtkirja vastuseks. Paraku Delfi keeldus selle avaldamisest.


Veel enne kui Keskerakonna meeleavaldus jõudis alata, püüti seda mõningate meediakanalite poolt diskrediteerida. Usinalt levitati kuulujutte nagu oleks Keskerakond oma toetajaid meelitanud meeleavaldusele osalema pettusega. Loomulikult on see vale. Kuid hoolimata sellest, et lükkasime sellised väited kohe ümber – levitatakse neid siiani.

Tõelise pettumuse valmistas Delfi juhtkiri. Delfi ise on püüdnud end esitleda kui sõnavabaduse ja demokraatia kõrgete väärtuste hoidjana – lubades inimestel end kasvõi varjunimede taha peites kellegi poolt tsenseerimata välja elada, sõimata, räusata. Delfit hüütakse rahva suus peldikuseinaks, ka Riigikohus on olnud sunnitud sekkuma, et Delfit korrale kutsuda.

Nüüd aga võtab Delfi oma juhtkirjas sõna just demokraatia ning Eesti Vabariigi Põhiseaduse ühe nurgakivi – avalike koosolekute pidamise õiguse vastu. Kusjuures – Delfile nii omaselt – juhtkirjal pole autorit. Kes peidab end anonüümsuse kattevarju ja lubab end mõnitada Keskerakonna kõigiti avalikku ja läbipaistvat üritust, jääb saladuseks.

Too argpüks nimetab meeleavaldust Keskerakonna valimisteeelseks poliitiliseks show’ks ja “simmaniks”.

Ei tea küll, kuhu oleme jõudnud, kui meedia lubab enesele demokraatlikul meeleavaldusel osalenute naeruvääristamist. Need enam kui 3000 Toompeale vabatahtlikult kogunenud rahumeelset meeleavaldajat seisid täna mitte ainult enda, vaid kõigi nende eestimaalaste eest, keda kriis puudutab. Nad tulid, sest neile läheb nende riigis toimuv korda.

Sellest meeleavaldusest võttis täiesti vabatahtlikult osa rohkem kui 3000 inimest. Tegemist oli suurima meeleavaldusega, mis Eestis üle pika aja toimus. Meeleavaldusel osalenud tuhanded inimesed esindavad omakorda kümneid kui mitte sadu tuhandeid rahulolematuid Eesti ühiskonnas. Need inimesed väärivad erapooletut ära kuulamist. Kuid Delfi hoopis hurjutab neid.

Delfis kirjutatakse: „Eesti rahvas viibis sellel ajal hoopis mujal. Tegi tööd või otsis seda aktiivselt. Ühesõnaga, tuli toime, nagu on ka rasketel aegadel harjunud tegema.“

Sellega antakse märku, et oma õiguste kaitseks avalikult välja astumine pole Eesti ühiskonnas sobilik. Kannatage vaikselt! - manitsetakse lugejaid. Ärge esinege! Istuge kodus. Laske oma riik laiali tassida, maha parseldada ja ära erastada. Laske kinni panna koolimajad, bussiliinid sulgeda, maapoed ja postkontorid sulgeda. Ärge nurisege kui riik müüb Teie vara odavmüügina eelarveaukude katteks. Kui Teie pensione vähendatakse, siis olge tänulik, et riik Teile kui sangpommile üldse midagi maksab.

Kahjuks ei ole peale tänast meeleavaldust, kus viibis tuhandeid inimesi, mõtet seda juttu enam rääkida. Inimesed on liikvele läinud. Meelaavaldajate naeruvääristamine näitab nüüd vaid autorite rumalust. Ja õige kah, et kogu üritust seostatakse valimistega. Just 18. oktoobril on rahval kui kõrgeima võimu kandjal võimalus näidata oma suhtumist. Kardan, et neile erakondadele, kelle toetamiseks, upitamiseks ja kaitsmiseks Delfi iga päev vaeva näeb, saab see olema üks kurb päev.


kolmapäev, 9. september 2009

Keskerakonna pidu

Möödunud laupäeval toimus Rahvusraamatukogus Keskerakonna valimiskonverents. Kuna olen noor, siis võin endale slängi ja vabamat kõnepruuki lubada - šeff, cool & megalahe üritus oli. Kahju, kui Sind kohal polnud. Kliki alloleval banneril ja vaata, millest ilma jäid!laupäev, 5. september 2009


Riputan blogisse oma tänase kõne Keskerakonna valimiskonverentsilt


Lugupeetud erakonna esimees, head erakonna-ja mõttekaaslased!


Keskerakond tuleb nendel valimistel oma nimekirjaga välja enam kui 200-s omavalitsuses üle Eesti. Seda on enam, kui ükski erakond eales on suutnud. Mitmetes maakondades kandideerime erakonna nimekirjaga kõigis linnades ja valdades. See tähendab, et paljudes maakondades on igas omavalitsuses inimestel võimalus anda oma hääl Keskerakonnale.

Euroopa Parlamendi valimised näitasid, et meie erakonnal on palju toetajaid kõikjal Eestis. Meid toetatakse pealinnas, suurtes maakonnakeskustes, kõigis linnades ja valdades ning ka väiksemates asulates ja külades.

Keskerakonna nimekirjades kandideerib kohalikel valimistel kokku ligi 3000 kandidaati ja ainuüksi Tallinnas läheb valimistulle 300 kandideerijat. Ka niivõrd suur kandidaatide arv on rekordiline.

Otsustasime seekord teadlikult pikkade nimekirjade kasuks, kuna kohalikel valimistel ei ole piiranguid kandidaatide arvule ja meie nimekirjades soovisid kandideerida tuhanded inimesed. Valimistel kandideerimine on esimene suurem samm poliitikuks saamisel ja Keskerakond annab kõigile oma liikmetele ja toetajatele võimaluse ennast proovile panna. Valimistel saadud hääled on poliitiku valuuta, mis näitab, kas tema seisukohad ja senine tegevus leiavad toetust või mitte.
Keskerakonna kandidaatide nimekiri ei ole aga mitte ainult kõige pikem, vaid konkurentsitult kõige tugevam, sest oleme Eesti vanim, suurim ja populaarseim erakond. Meie nimekirjades kandideerib kõige rohkem noori, kõige rohkem naisi, kõige rohkem uusi tegijaid ja ka kõige rohkem kogenud poliitikuid. Keskerakonna nimekirjas kandideerib kümneid praeguseid ja endiseid riigikogulasi ning ministreid, mitukümmend omavalitsusjuhti üle Eesti ning sadu volikogu liikmeid.

Lisaks teada ja tuntud poliitikutele, kandideerib Keskerakonna nimekirjas palju muudes valdkondades edu saavutanud inimesi, kellest valdav enamus lööb kindlasti läbi ka poliitikas. Meie nimekirjades on kõige rohkem tublisid sportlasi, kultuuritegelasi, lauljaid, õppejõude, ärimehi, majandusteadlasi ja kõigi teiste erialade esindajaid.

Viimasel ajal võime märgata noorte aktiivsuse ja üldise osaluse tõusu.
Aktiivse osaluse puhul teevad ja pakuvad noored ise otsuseid, lisaks osaletakse ühiskonna poolt pakutavates tegevustes. Eesti noored saavad otsuste mõjutamises kaasa lüüa läbi tegutsemise kohalikes noortevolikogudes, noortekogudes, erinevates nõukodades, õpilas- ja üliõpilasesindustes ja mujal. Noored on hakanud julgemalt korraldama kampaaniaid ja pikette, esitama küsimusi, korraldama üritusi ja avaldama muul moel avalikult arvamust. Noored siiralt usuvad, et nende antud hääled mõjutavad otsuseid.

Müüt, et Eestis valitseb poliitiliste eelistuste plaanis põlvkondade konflikt ja vastandumine, ei vasta enam tõele. Kui veel mõned aastad tagasi oli lõhe eelkõige nooremate ja vanemaealiste valijate vahel, kusjuures noored arvati olevat selgelt parem- ja vanemad valijad vasakpoolsete vaadetega. Tänaseks on ka noorte jaoks saanud olulisimaks küsimuseks igapäevane toimetulek ja kindlustatus.

Täna on sunnitud üle 50% üliõpilastest õppima tasulistel kohtadel, mis tänases kriisiolukorras käib paljudele noortele üle jõu. Üha kasvava tööpuuduse tõttu ja situatsioonis, kus valitsus ei ole asunud aktiivselt tegelema töökohtade loomisega ega ka ettevõtete toetamisega töökohtade säilitamiseks, on hakanud noorte optimism tuleviku osas vähenema. Eelmainitud fakt on pannud noori otsima uusi ühiskonna protsessides kaasa rääkimise võimalusi ja hoolikalt valima, kelle poolt anda hääl. Valimisi nähakse protesti ja meelsuse väljendamise vahendina. Selle taustal on Keskerakonna Noortekogu kasvanud üle 5000 liikmeliseks ja meie ridadesse lisandub iga päevaga uusi, aktiivseid noori. Noored eelistavad poliitikas pigem pikamaajooksjaid ehk neid poliitilisi jõude, kes pakuvad lisaks lühiajalistele lahendustele ka stabiilsust ja kaugemale vaatavaid lahendusi. Lähenevatel valimistel osaleb Tallinnas meie nimekirjades ligi 100 noort ning lisaks suur hulk noori tegijaid üle kogu Eesti. See on selge märk, et noored on teinud oma valiku ja usaldavad meid! Keda siis veel!

Poliitilised oponendid on püüdnud meid kritiseerida selle eest, et Keskerakonna nimekirjades kandideerivad kohalikel valimistel ka Riigikogu ja Euroopa Parlamendi liikmed. Mina ei näe selles mitte midagi halba. Vastupidi. Koduerakonna toel kõrgetele kohtadele jõudnud tipp-poliitikud peavad andma oma panuse erakonna heale valimistulemusele kõigil valimistel, sealhulgas kohalikel valimistel.

Valimistel osalemine ja oma erakonna toetamine on nende põhiseaduslik õigus ja moraalne kohustus. Mina näen Keskerakonna poliitiliste konkurentide kriitika taga ennekõike hirmu, et meie tublid riigikogulased ja eurosaadikud vähendavad vastaserakondade valimistulemusi ning suurendavad Keskerakonna häältesaaki. Teistel erakondadel on pink lühike ja seepärast see hädakisa! Samamoodi rünnati ägedalt erakonna esimehe kandideerimist Euroopa Parlamendi valimistel. Valimistulemus aga näitas, et see konkurentide kisa ei andnud loodetud tulemust ning Keskerakond võitis kõiki – nii erakondi kui üksikkandidaate. Täpselt samamoodi ei anna vastaserakondade sisutühjad ja põhjendamatud rünnakud mingit tulemust ka seekord.
Tooksin välja ühe suure erinevuse meie ning valitsuserakondade vahel.

Keskerakond erinevalt paljudest teistest, ei peida erakonna kandidaate valimisliitudesse, ega sunni enda liikmeid oma parteilist kuuluvust varjama. Meie tuleme julgelt välja oma nime all, sest Keskerakonnal ei ole mitte midagi häbeneda. Oma poliitilist tegevust ja nime häbenevad ning peavadki häbenema parempoolsed valitsuserakonnad, kelle toetus rahva silmis üha kiiremini kahaneb.

Keskerakond seevastu läheb valimistele vastu tugevamana kui iial varem!
2005. aastal pani Keskerakond üle Eesti välja 168 valimisnimekirja.
Meie meeskonnas kandideeris ligi 2400 kandidaati, kes kokku kogusid
126 449 häält, sealhulgas Tallinnas 56 143 häält.

Nendel valimistel paneme välja üle 200 nimekirja ning kandideerimas on ligi 3000 kandidaati. Kusjuures ainuüksi Tallinnas 300 kandideerijat.
Keskerakond läheb valimistele vastu tugevamana kui iial varem.

Keskerakond – kes siis veel!

Edu meile!

kolmapäev, 2. september 2009

Suure-Jaanile

Neli aastat on möödas. Täis on saamas neli aastat ühist Suure-Jaani valda. Minu koduvalda. Ligi neli aastat tagasi toimusid viimased kohalikud valimised. Uute valimisteni jääb veel mõni nädal ning tagasivaatamiseks ja uute sihtide seadmiseks on aeg vägagi küps.
Keskerakonna lehe “Suure-Jaani Sõnumid” aprillikuu numbris tõdes vallavanem Maie Käba, et ühinemine Suure-Jaani suurvallaks oli õige otsus. Nii arvan ka mina ja arvab Keskerakond.

Ühinemise eel oli hirme ja kartusi, mis oli täiesti loomulik, sest pea alati on hirmu millegi uue ja tundmatu ees. Oli ju meile kõigile lõpuni teadmata, mida ühinemine endaga toob ja kuidas asjad edasi hakkavad minema. Oli suur lootus, et läheb vaid paremaks, ja paistab, et see aitaski. Kindlasti ei ole ka suurvallas kõik roosiline, on omad raskused ja mured, kuid olen kindel, et tänases majanduskriisi olukorras on meile oluliseks abiks, et oleme suhteliselt suur omavalitsus. Vaadates väikeseid omavalitsusi, kes täna palju suuremas mures, tänan kõiki neid volikogude liikmeid, kes 2005. aastal ühinemise poolt käe tõstsid.

Ligi kaks aastat olen igapäevasest Suure-Jaani elust veidi eemal olnud. Tallinnas, erakonna peasekretäri ametit pidamas. See ei tähenda aga, et ma kodukandi tegemistega kursis poleks. Veedan peaaegu kõik oma nädalavahetused ja vabad päevad kodulinnas. Siin on endiselt palju sõpru ja tuttavaid, kes vallaeluga ja selle inimeste tegudega kursis hoiavad. Samuti on siiani hea klapp vallavanem Maie Käbaga, kellega tihtipeale mõtteid vahetame. Leian, et Maie on valla juhtimisega suurepäraselt hakkama saanud. Ta on suutnud panna kogu valla - iga elaniku, iga küla, iga ametniku ühiselt mõtlema ja tegutsema.

Kandideerin nendel valimistel Suure-Jaani vallas. Olen varasemalt kahel korral kohalikel valimistel kandideerinud – 2002. aastal Suure-Jaani linnavolikokku ja 2005. aastal ühisesse vallavolikokku. Mõlemal korral olete teie, lugupeetud valijad, mind usaldanud niivõrd, et olen olnud nii linna- kui ka vallavolikogu liige. Olin üle aasta linnavolikogu esimees ja ligi kaks aastat, enne Keskerakonna peasekretäriks nimetamist, valla kultuurinõunik. Seega omavalitsusliku töö kogemust on mitu aastat. Miks mitte tulla uuesti valla tegemistes kaasa rääkima? Suure-Jaani keskerakondlased on otsustanud, et mina olen vallavanema ja Maie Käba volikogu esimehe kandidaat.

Keskerakonnal on Suure-Jaani vallas suur ja tugev organisatsioon suuresti tänu Uno Varese tegevusele. Tuleme valimistele läbi aegade pikima ja tugevaima nimekirjaga ning teie usaldusele lootes ootame head tulemust.

Loodan Sinu peale, suurejaanilane!